مقدمه

با توجه به ضرورت ایجاد مدیریت منسجم و یکپارچه در مباحث مطالعاتی، پژوهشی و همزمان با توسعه شهر قزوین، مدیریت آن نیز روز به روز مشکل­ تر می شود؛ مدیریت در حوزه­ های مختلف اعم از فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی بدون استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی جدید امری بسیار دشوار خواهد بود. امروزه چالش­های مدیریت شهری با رویکردی متفاوت و از مسیری خلاق به فرصت­ های سازنده تبدیل می­شوند.

در قرن 21م دیگر شهری نمی ­توان یافت که به فناوری­ های جدید اطلاعاتی و ارتباطی نیاز نداشته باشد. در این بین شهرهای در حال توسعه بدلیل وجود مسایل خاص و بسیار پیچیده که در خود دارند، از همه بیشتر به نوآوری، خلاقیت و فناوری های جدید وابسته هستند.

در جهان آینده خلاقیت ضروت است، به عنوان چیزی که باید باشد، نه چیزی که بودنش خوب است. خلاقیت اصیل در بردارنده­ ی تجربه، ابتکار، ظرفیت بازنویسی قواعد، نامتعارف بودن، نگاهی تازه به مسائل انداختن، تصویر­سازی بدیع ازسناریوهای ممکن در آینده، راه ­حل­ های محتمل مسائل، کشف نقاط مشترک از میان تفاوت­ ها و داشتن دیدگاهی انعطاف پذیر نسبت به حل مسائل می باشد. خلاقیت ابزاری برای بیشینه کردن امکانات در هر شرایط و افزودن ارزش و معنا به نتیجه­ی اقدامات انسانی در هر زمینه است.

مرکز ایده و خلاقیتِ معاونت برنامه­ ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با هدف گسترش توانایی مدیریت خلاق مبتنی بر دانش با بهره ­گیری از برنامه­ های انگیزشی برای ترویج تفکر نوآورانه و تقاضا­محور و همچنین حمایت از توسعه ایده­ های خلاق و نو با هدف کاربست ایده ­ها، بسترسازی جهت اجرا و کمک به اشتراک­ گذاری تجارب و بقاء فعالیت نوآورانه تشکیل شده است.

 

وظایف و خدمات

 • پذیرش صاحبان ایده
 • کمک به ایجاد، پرورش و بقاء فعالیت نوآورانه
 • هدایت صاحبان ایده برای پیاده سازی ایده از طریق ارائه خدمات و مشاوره­ های مورد نیاز
 • تلاش برای فراهم آوردن حمایت­ های قانونی جهت حفظ حقوق مالکیت فکری
 • حمایت از صاحبان ایده در راستای کاربردی نمودن ایده­ های علمی
 • برگزاری استارت آپ
 • حمایت مادی و معنوی استارت آپ­ ها
 • پیگیری پیوستن شهر قزوین به شبکه شهرهای خلاق یونسکو 
 • برگزاری همایش­ های علمی
 • خدمات اطلاع ­رسانی مشارکتی
 • تشکیل بانک ایده و پیشنهاد
 • تشکیل تیم تحقیقاتی شهری
 • ایجاد کارگروه­های علمی
 • مشارکت علمی با صنایع Hi-Tech
 • همکارهای ملی و بین­المللی با مراکز علمی­-پژوهشی
 • تشکیل تیم استارت آپ شهرداری
 • شرکت در استارت آپ­های ملی و بین­المللی
 • ایجاد محیط اشتراکی کاری ویژه نخبگان و دانشجویان
 • طرح میز ایده و خلاقیت: دعوت از نخبگان، استعدادهای برتر و چهره های مطرح شهر در حوزه­ های مرتبط برای ارائه پیشنهادات و راه حل های آینده 
 • جشنواره­ های نوآورانه تحت عناوین مختلف از قبیل «شهروند خلاق» ، «شهروند مبتکر» 
 • اتاق­های فکر مجازی