سامانه ایده پروری در حال برنامه نویسی و پیاده سازی میباشد .

 

به زودی در دسترس قرار میگیرد .

 

با تشکر

مرکز ایده و خلاقیت