شاخص هاي يك شهر شاد


داشتن محيطي سالم و بدون آلودگي روي روحيه افراد و روابط آنها در جامعه تاثيرگذار است. زندگي شهري و مدرن امروزي با وجود آخرين و به روزترين فناوري ها توانسته جريان زندگي مردم را نسبت به گذشته بسيار آسان تر کند و سختي هايي را که مردم در گذشته متحمل مي شدند، از ميان بردارد، اما اين نوع زندگي مشکلي تازه با خود آورده است که قبلاچندان قابل پيش بيني نبود؛ افسردگي و نبود شادي.

    متاسفانه به دليل ساخت غيرکارشناسانه شهرهاي بزرگ، از بين رفتن فضاهاي طبيعي و آلودگي بصري، ترافيک خسته کننده، جمعيت و آلودگي صوتي و هوا، زندگي در کلانشهرها بشدت طاقت فرسا شده و شرايط نامطبوع زندگي در شهرهاي شلوغ باعث ايجاد بيماري هاي مختلفي ازجمله افسردگي، اضطراب و اختلال هاي رواني و جسمي شده است. در واقع محيط زندگي روي روحيه فرد و رفتار او با ديگران تاثير مستقيم دارد. بنابراين داشتن محيطي سالم و بدون آلودگي مي تواند از اهميت بسيار بالايي برخوردار می باشد.
    به عقيده کارشناسان، محيط زيست شهري خوب مي تواند موجب شادي و احساس رضايت مردم از زندگي شان شود. هرچه محيط زيست مناسب تر باشد، مردم شادتر خواهند بود.

 

منبع: http://depts.washington.edu