قدرت بازي و ورزش
   

 بازي و ورزش نقش مهمي در توسعه عملکرد صحيح کودکان و بزرگسالان دارد. بازي، توانايي هاي استدلال کودکان را بالابرده و قدرت تفکرشان را بهبود مي بخشد. بعدها در بزرگسالي ورزش جاي بازي را مي گيرد و به وسيله حرکات فيزيکي توانايي مغز حفظ مي شود و حتي افزايش مي يابد، اما مردم شهرهايي که به دليل جمعيت زياد، فضاي سبز مناسب مانند پارک براي بازي و ورزش ندارند بزودي به انواع اختلال هاي رواني و جسمي مبتلامي شوند. فضاهاي سبز وسيع مردم را به ورزش کردن تشويق کرده و تاثير مثبت و خوبي روي ذهن آنها و کيفيت زندگي شان مي گذارد. مسئولان شهرسازي بايد فضاهايي ايجاد کنند تا افراد کم درآمد که توانايي پرداخت هزينه هاي باشگاه هاي ورزشي را ندارند نيز بتوانند از آنها بهره ببرند.

 

منبع: http://depts.washington.edu