قدرت طبيعت و فضاي سبز


    طبيعت با آرام سازي ذهن مي تواند خستگي روح و روان را از بين ببرد. انسان وقتي در محيطي زندگي مي کند که بوستان و فضاهاي سبز دارد از قوه درک و تشخيص بالايي بهره مند مي شود. مغز انسان اندام پيچيده اي است که بعد از تولد، بلوغ خود را شروع مي کند و اين فرآيند به وسيله واکنش نشان دادن به تحريک کننده هاي موجود در محيط اطراف خود (چه منفي و چه مثبت) طي مي شود و در تمام زندگي نيز ادامه مي يابد. مناظر طبيعي و فضاهاي سبز مي توانند در فرد توليد احساس مثبت و شادي کنند و جلوي بيماري هاي ذهني بسياري را بگيرند، اما زندگي شهري يکنواخت مي تواند ذهن را چنان فرسوده کند که قدرت درست انديشيدن را از او بگيرد. بنابراين هنگام ساخت بناهاي شهري در نظر گرفتن طبيعت و فضاي سبز بسيار مهم است.
    داشتن فضا و محيط مطلوب در محل کار يا تحصيل شهروندان باعث مي شود توانايي ذهني فرد بازسازي شده و قدرت تمرکزش بالابرود و با کاهش اضطراب و بيماري هاي روحي و جسمي به عملکرد بهتري برسد.

 

منبع: http://depts.washington.edu