آلودگي بصري
    

آلودگي بصري معمولابراثر تغييرات منفي در محيط زندگي مردم به وجود مي آيد. نصب بيلبوردهاي تبليغاتي، قرار دادن سطل زباله هاي روباز، سيم هاي برق، ساخت ساختمان هاي چند طبقه با کمترين نماي زيبا و وجود خودروهاي بي شمار در خيابان ها، فضاي شهر و محل زندگي مردم را چنان آلوده مي کند که تاثير منفي آن روي روح و روان افراد در مدتي کوتاه خود را نشان مي دهد. بنابراين با استفاده از کارشناسان مجرب شهرسازي بايد نماي شهر را تا آنجا که مي توان زيبا ساخت، به گونه اي که مردم با ديدن مناظر شهري اطراف خود احساس آرامش کنند. به طور مثال برخي اقدامات مانند کم کردن تابلوهاي تبليغاتي در گوشه و کنار خيابان ها و فروشگاه ها مي تواند تا حدي از آلودگي بصري بکاهد.
    همچنين ساختمان هاي قديمي بر اثر گذشت زمان کثيف شده و نماي زشتي پيدا مي کنند. صاحبان اين ساختمان ها بايد به بازسازي نماي ساختمانشان تشويق شوند و حتي مي توان از تزئينات گياهي مانند گياهان رونده براي زيباسازي آنها استفاده کرد. بعضي مواقع هم برخي ساختمان ها بدون سکنه رها شده و به مرور پر از زباله مي شود بايد به وضع اين ساختمان ها نيز رسيدگي کرد.
    با استفاده از هنر معماران، مجسمه سازان و نقاش ها مي توان بناها و مجسمه هاي زيبايي ساخت و تصاوير زيبا و چشم نوازي روي ديوارهاي شهر پديد آورد.   

 

منبع: http://depts.washington.edu