مزایای شهر گردشگر

 1. تقویت درک فرهنگی
 2. ارتقاء شاخص های امید به زندگی
 3. بهبود کیفیت محیط زیست
 4. تولید محلی و افزایش درامد برای جامعه ی محلی
 5. توسعه ی زیرساخت ها
 6. صادرات فرهنگ، برند و کالا
 7. سرانه ی گردشگری شهری
 8. بهبود تصویر و آوازه ی شهر و تشکیل یک مکان مشهور و کسب و کار
 9. مشوق های اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست
 10. اشتغال زایی
 11. امنیت شهر

محور های شهر گردشگر 

 

اقتصادی :

میزان اشتغال ایجاد شده، میزان توزیع عادلانه درآمد، میزان هزینه های گردشگری برای مدیریت محلی، میزان تقاضا برای گردشگری، میزان مصرف انرژی و منابع در حوزه گردشگری و کنترل اثرات منفی اقتصاد گردشگری.

اجتماعی :

میزان خلق فرصت برابر برای رفاه و آسایش اجتماعی، حمایت از وحدت و انسجام اجتماعی، حمایت از گردشگری جوامع با تنوع اقوام و طبقات اجتماعی، حمایت از ایمنی و سلامت اجتماعی، کمک به ارتقاء کیفیت اجتماعی و جلئگیری از بزهکاری و جرم.

فرهنگی :

مدیریت تنوع فرهنگی، شناسایی و ساماندهی فرصتهای پنهان در حوزه خرده فرهنگ های مکانی، کمک به آموزش و ترویج فرهنگ های مکانی، کمک به آموزش و ترویج فرهنگ مکانی، حمایت از پیشرفت ترویج و صدور محصولات فرهنگی، حمایت از شناسایی و ترویج فرهنگ نهفته در آثار یادمانی و تاریخی. (رویکرد شهر گردشگر و توسعه گردشگری باعث حفظ، تثبیت و اشاعه اصالت فرهنگ ایرانی و اسلامی می باشد و در صدور فرهنگ یاد شده نقش بسزایی دارد، تثبیت اصالت فرهنگ اسلامی-ایرانی)

زیست محیطی :

حمایت از پاکی محیط زیست و افزایش زیست پذیری محیطی، جلوگیری از آلاینده های آب و هوایی، کاهش میزان آسیب پذیری اکولوژیکی، کاهش استفاده از منابع برگشت ناپذیر، عدم تخریب کاربری های زمین به ویژه در حوزه طبیعی.

سیاسی و نهادی :

تسهیل در مراودات و ترویج ارزش ها و جلوگیری از قوانین محدود کننده، تدوین سیاست در زمینه برنامه ریزی و مدیریت مکانی، تدوین آیین نامه های کلی مدون در حوزه گردشگری، حمایت از رویکردهای نوین در حوزه گردشگری، مشارکت نهادهای مدنی و بومیان.

فناوری :

اتصال به فناوریهای نوین در زمینه حوزه گردشگری، حمایت و پشتیبانی از فناوری IT و ICT در صنعت گردشگری، تجهیز ناوگان حمل و نقل به فناوریهای نوین در ارتباطات ملی و بین المللی برای تسهی در حوزه گردشگری، تجهیز مکان های گردشگری به شبکه ارتباطات نوین.